سفارش طراحی سایت

پلن پایه

زمان تحویل 3 روزه
هاست 1.5 گیگ
پشتیبانی ۳ ماه
دامنه رایگان .ir
مشاوره رایگان

  • 30 درصد قابلیت سفارشی سازی
  • 3 ستاره سرعت سایت
پلن استاندارد

زمان تحویل 5 روزه
هاست 3 گیگ
پشتیبانی 6 ماه
دامنه رایگان .ir
مشاوره رایگان

  • 60 درصد قابلیت سفارشی سازی
  • 4 ستاره سرعت سایت
پلن حرفه ای

زمان تحویل 7 روزه
دامنه رایگان .com
پشتیبانی 12 ماه
هاست 5 گیگ
مشاوره رایگان

  • 99 درصد قابلیت سفارشی سازی
  • 5 ستاره سرعت سایت