میزبانی وب اقتصادی

سرویس E1

فضای سرویس 1 گ
پهنای باند ماهیانه 25 گ
تعداد اکانت ایمیل 5
تعداد بانک اطلاعاتی 1
تعداد ساب دامنه 5
تعداد اکانت اف تی پی 5
تعداد دامنه اصلی 1
تعداد پارک دامنه 5
کنترل پنل دایرکت ادمین
آپتایم سرویس 99%
پشتیبانی فنی 24 ساعته
سرویس دهنده وب Nginx + Apache

سرویس E2

فضای سرویس 3 گ
پهنای باند ماهیانه 60 گ
تعداد اکانت ایمیل 10
تعداد بانک اطلاعاتی 2
تعداد ساب دامنه 10
تعداد اکانت اف تی پی 10
تعداد دامنه اصلی 1
تعداد پارک دامنه 10
کنترل پنل دایرکت ادمین
آپتایم سرویس 99%
پشتیبانی فنی 24 ساعته
سرویس دهنده وب Nginx + Apache

سرویس E3

فضای سرویس 5 گ
پهنای باند ماهیانه 120 گ
تعداد اکانت ایمیل 15
تعداد بانک اطلاعاتی 5
تعداد ساب دامنه 15
تعداد اکانت اف تی پی 15
تعداد دامنه اصلی 2
تعداد پارک دامنه 15
کنترل پنل دایرکت ادمین
آپتایم سرویس 99%
پشتیبانی فنی 24 ساعته
سرویس دهنده وب Nginx + Apache

سرویس E4

فضای سرویس 8 گ
پهنای باند ماهیانه 200 گ
تعداد اکانت ایمیل 100
تعداد بانک اطلاعاتی 30
تعداد ساب دامنه 100
تعداد اکانت اف تی پی 100
تعداد دامنه اصلی 5
تعداد پارک دامنه 20
کنترل پنل دایرکت ادمین
آپتایم سرویس 99%
پشتیبانی فنی 24 ساعته
سرویس دهنده وب Nginx + Apache