میزبانی وب حرفه ای

سرویس برنزی

فضای سرویس 10 گ
پهنای باند ماهیانه 250 گ
تعداد اکانت ایمیل 150
تعداد بانک اطلاعاتی 40
تعداد ساب دامنه 100
تعداد اکانت اف تی پی 100
تعداد دامنه اصلی 8
تعداد پارک دامنه 25
کنترل پنل دایرکت ادمین
آپتایم سرویس 99%
پشتیبانی فنی 24 ساعته
سرویس دهنده وب Nginx + Apache

سرویس نقره ای

فضای سرویس 12 گ
پهنای باند ماهیانه 300 گ
تعداد اکانت ایمیل 180
تعداد بانک اطلاعاتی 50
تعداد ساب دامنه 150
تعداد اکانت اف تی پی 150
تعداد دامنه اصلی 10
تعداد پارک دامنه 30
کنترل پنل دایرکت ادمین
آپتایم سرویس 99%
پشتیبانی فنی 24 ساعته
سرویس دهنده وب Nginx + Apache

سرویس طلایی

فضای سرویس 15 گ
پهنای باند ماهیانه 350 گ
تعداد اکانت ایمیل 200
تعداد بانک اطلاعاتی 60
تعداد ساب دامنه 200
تعداد اکانت اف تی پی 200
تعداد دامنه اصلی 12
تعداد پارک دامنه 35
کنترل پنل دایرکت ادمین
آپتایم سرویس 99%
پشتیبانی فنی 24 ساعته
سرویس دهنده وب Nginx + Apache

سرویس الماس

فضای سرویس 20 گ
پهنای باند ماهیانه 400 گ
تعداد اکانت ایمیل 250
تعداد بانک اطلاعاتی 70
تعداد ساب دامنه 250
تعداد اکانت اف تی پی 250
تعداد دامنه اصلی 15
تعداد پارک دامنه 40
کنترل پنل دایرکت ادمین
آپتایم سرویس 99%
پشتیبانی فنی 24 ساعته
سرویس دهنده وب Nginx + Apache